Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 80 /2023                                                                                                               Warszawa, 20.09.2023 r.  

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28.09.2023 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
 1. Spotkanie z lustratorem i omówienie przebiegu lustracji.
 2. Informacja o stanie zadłużenia. Działania windykacyjne.
 3. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
 4. Wyrażenie zgody na procedurę specjalną wyłonienia usługodawcy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla części wspólnych (na potrzeby administracyjne budynków mieszkalnych i mienia) na lata 2024–2026, na podstawie par. 3 pkt. 13. Regulaminu udzielania zamówień (Uchwała). 
 5. Przedstawienie terminarza opracowania Planu Remontów na rok 2024 uwzględniającego  konsultacje z Komitetami Domowymi Mieszkańców, zgodnie z  par. 13 Regulaminu funduszy na remonty zasobów SM „Osiedle Wilanów”. 
 6. Wyznaczenie dodatkowych zadań kwartalnych dla Zarządu na IV kwartał 2023 (Uchwała).
 7. Omówienie Stanu gruntów Sobieskiego 6 i 10.
 8. Podsumowanie stanu prac uchwalonego Planu Remontów 2023 
 9. Korekta Planu Remontów na rok 2023 dla budynków (Uchwała):
  • Królowej Marysieńki 19
  • Królowej Marysieńki 21
  • Gubinowska  7
 10. Aktualizacja Regulaminu funduszy na remonty zasobów SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).  
 11. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej i wody z indywidualnymi odbiorcami w SM Osiedle Wilanów (Uchwała)
 12. Omówienie negocjacji z Jeronimo Martins Polska Sp. z o.o. – tryb niejawny  
 13. Sprawy różne.
 1. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej. (Komisja Samorządowa).
  2. W nawiązaniu do omawianego planu gospodarczo- finansowego w sierpniu omówienie  wyników analizy porównania wykonania i planu zużycia CO Gubinowska 4 i 7 (Komisja ds. Volii).
  3. Omówienie i przyjęcie raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli postępowania przetargowego na kompleksowe świadczenie usług porządkowych w 12 budynkach mieszkalnych, zleconej przez RN dnia 20.06.2023 roku.
  4. Omówienie wyników przeglądu książek obiektów budowlanych w (Komisja Techniczna).
  5. Omówienie z Mecenasem możliwości zmian Statusu Spółdzielni w zakresie zasilenia środków z nadwyżki bilansowej dla budynku przez inny organ niż Walne Zgromadzenie.
  6. Omówienie Regulaminu korzystania z części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach SM "Osiedle Wilanów" (Komisja Samorządowa)
  7. Omówienie Regulaminu Referendum. (Komisja Samorządowa)
  8. Omówienie  Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków członków  Spółdzielni. (Komisja Samorządowa)
  9. Sprawy różne
 2. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                          Marta Krohse

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 77 /2023                                                                                                              Warszawa, 12.09.2023 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 22.09.2023r. (piątek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres I półrocza 2023 r.
  2. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty zmienne za podgrzanie wody (Uchwała).
  3. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów stałych  podgrzania wody za I półrocze 2023 r.
  4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody (Uchwała).
  5. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za okres I półrocza 2023 r.
  6. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na wodę technologiczną (Uchwała).
  7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą na remont balkonów w budynku przy ul. Królowej Marysieńki 21 o wartości powyżej 200 tys. euro.
 3. Zakończenie posiedzenia.                                                  

              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marta Krohse

                                                                                                                                                 Warszawa, dnia 18.08.2023r.              

                                                                                                                                                 Mieszkańcy budynku

Królowej Marysieńki

            19, 31,33

Szanowni Państwo !

SM „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz zachowaniem technicznych parametrów materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji remontu loggii w okresie obecnych upałów (tj. powyżej 25°C) prace mogą być prowadzone od godz. 6°° do godzin uniemożliwiających realizację robót.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem Technicznym Spółdzielni:

tel.: 603-507-406; tel.: 508-349-756.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Problem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Resorowej, który pojawił się w związku z rygorystycznym egzekwowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz monity Mieszkańców, skłoniły Zarząd SM „Osiedle Wilanów” do podjęcia działań w/w sprawie.

W odpowiedzi na wstępną koncepcję Urzędu Dzielnicy skontaktowaliśmy się z KDM-ami budynków ul. Sobieskiego 4, 6, 8, 10, 12 i 14 celem zebrania opinii. Zdania są podzielone. Na ten moment zainteresowanie wyraziły budynki Sobieskiego 4 i 6. Pozostałe są zadowolone z odzyskania chodnika do celów rekreacyjno-spacerowych.

Z tego co wiemy w latach 2024-2026 Veolia planuje modernizację sieci ciepłowniczej dlatego też wnioskowaliśmy do Urzędu Dzielnicy o informację czy w najbliższym czasie są planowane ingerencje w infrastrukturę oraz instalacje położone w gruntach. Dodatkowo na tym odcinku planujemy podjęcie działań w celu dostosowania podjazdów do budynków na spełniające aktualne wymogi dla dróg p.poż.

Wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy o projekt na podkładach geodezyjnych, gdzie będą wyraźnie oznaczone obszary zajęte na poszczególnych działkach gruntu Spółdzielni.

O dalszych możliwych krokach i ustaleniach będziemy Państwa informować.

                                                                                                         Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

 

Szanowni Mieszkańcy,

   W ubiegłym roku Veolia Energia Warszawa S.A. dokonała 4 znaczących podwyżek taryf za energię cieplną. Spółdzielnia wprowadziła tylko 2 zmiany opłat z czego ostatnia z grudnia 2022 została utrzymana w 2023 roku.

   Aby obniżyć koszty, Zarząd  podpisał umowę z f. Veolia  na wprowadzenie systemu BES (efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku). Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na bieżące monitorowanie i regulowanie węzłów cieplnych w budynku, co dało znaczącą oszczędność zużytego ciepła (C.O.). W zależności od budynku i węzła było to od 8 % do 26 % oszczędności na centralnym ogrzewaniu (GJ) w ciągu 12 miesięcy.                                                                       

   Dodatkowo, w marcu br. Rada Nadzorcza  powołała Komisję problemową, która ma za zadanie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań na oszczędzanie energii cieplnej w budynkach. Zarząd i Rada Nadzorcza dokładają wszelkich starań, aby zmniejszyć zużycie ciepła i utrzymanie jego kosztów na najniższym możliwym poziomie.

Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl